اینم یک سری عکس محمد رضا گلزار:
البته بگم من از محمد رضا گلزار اصلا خوشم نمی یاد.
هرکی از محمد خوشش می یاد تو این پست نظر بده.
ببخشید یک مشکل به وجود اومده در ادامه مطلب چبزی نیست.
بعدا بقیه عکس ها رو می زارم.
واقعا ببخشید